۱۲۰ کتیبه فارسی در بنگلادش شناسایی شد


تهران- ایرنا- عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: در پژوهش میدانی بررسی کتیبه‌های فارسی بنگلادش، نزدیک به ۱۲۰ کتیبه شناسایی و مستند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967107/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF