۱۳ زندانی به صورت الکترونیکی با رئیس کل دادگستری استان لرستان ملاقات کردندبه گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، با دستور حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان ملاقات برخط زندانیان استان از محل زندان با رئیس کل دادگستری، معاون حفاظت و اطلاعات، معاون حقوق شهروندی و معاون آمار و برنامه ریزی دادگستری کل استان برگزار شد.

در این ملاقات الکترونیک به درخواست قضایی ۱۳ زندانی از زندانیان استان به صورت برخط رسیدگی و دستورات لازم قضایی صادر شد.

گفتنی است ملاقات الکترونیکی با رئیس کل و معاونین قضایی دادگستری استان لرستان در زندان‌های استان فراهم شده و زندانیان در کوتاهترین زمان می‌توانند درخواست‌های قضایی خود را مطرح کنند.

 


منبع: https://ana.ir/fa/news/909226/%DB%B1%DB%B3-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF