۱۶ اثر در بخش تئاتر مردمی بچه‌های مسجد فصل‌واره ایثار

۹- نمایش «طوبی» / کارگردان هداوند خانی/ ورامین

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار، دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد استان تهران گروه‌های راه یافته به این بخش از فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار را معرفی کرد.

گروه‌های راه یافته در این بخش به شرح ذیل هستند:

این بخش به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران و با همکاری حوزه هنری استان تهران در شهرستان‌های تهران در حال برگزاری است.

۲- نمایش «پتویی‌های» / کارگردان زینب جهانی/ شهر قدس

۱۵- نمایش «من زنده ام» / کارگردان سونیا صادقی/ شهر قدس

۱-نمایش «قرمز فقط یک رنگ نیست» / کارگردان نقی حیدری / شهر قدس

۳- نمایش «از کشف تا عهد» / کارگردان سیدامیر حسینی/ شهر قدس

۶- نمایش «رخت شور» / کارگردان ترگل آقایی/ اسلامشهر

۱۰- نمایش «سرو‌های همیشه ناز» / کارگردان ندا ثابتی/ پردیس

دومین فصل واره فرهنگی و هنری ایثار در ۸ بخش ملی و ۶ بخش استانی به دبیری عباسعلی رضایی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود. بخش تئاتر مردی بچه‌های مسجد دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار به مدیریت نیما بیگلریان در حال برگزاری است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1048200/%DB%B1%DB%B6-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1

۱۲- نمایش «رخت شور» / کارگردان مرتضی پرهیزگار/ بهارستان

۷- نمایش «رخت شور» / کارگردان سارا رحیمی/ بهارستان

۴- نمایش «فرمانده» / کارگردان مبین ملکی/ اسلامشهر

۱۴- نمایش «رخت شور» / کارگردان زهرا نورمحمدی / شهر قدس

۸- نمایش «لیلا» / کارگردان الماسی/ بهارستان

۱۶- نمایش «حلقه اتصال» / کارگردان هداوند خانی/ پیشوا

۱۳- نمایش «اوهام عاشقی» / کارگردان متین وفا/ دماوند

۵- نمایش «رخت شور» / کارگردان فاطمه زارع/ اسلامشهر

۱۱- نمایش «سر» / کارگردان مهدی آرشی/ شهر قدس