۱۶ مستند بلند بخش مسابقه ملی «سینماحقیقت» اعلام شدند

۲. «ردی از یک مرد» ساخته ساسان فلاح‌فر

۵. «قانماز» به کارگردانی علی قاسمی و جعفری موسوی

۱۵. «پ یله ابریشم» به کارگردانی محسن آقایی

۱۶ مستند بلند راه‌یافته به بخش مسابقه ملی عبارتند از:

۸. «خونه مامان شکوه» به کارگردانی مهدی بخشی‌مقدم

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۲۰ تا ۲۵ آذرماه برگزار می‌شود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1047984/%DB%B1%DB%B6-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، فهرست ۱۶ مستند بلند بخش مسابقه ملی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» اعلام شد.

۷. «کوهستان بی‌صدا» به کارگردانی فرود عوض‌پور

۱۴. «پ اییز پنجاه سالگی» به کارگردانی محسن اسلام زاده

۱. «امین الضرب» به کارگردانی جمشید بیات ترک

۶. «سه نهزارم» به کارگردانی بهروز نورانی‌پور

۳. «دیافراگم» به کارگردانی جواد وطنی

۱۶. «غیرمسکونی» به کارگردانی مسعود زارعیان.

۹. «آقا نعمت» به کارگردانی علی تک‌روستا

۱۱. «برای پس از مرگم» به کارگردانی عبدالرضا نعمت‌اللهی

۱۳. «قرار روز شانزدهم» به کارگردانی سیدمحمداحسان اصغرزاده

۴. «اپی بین مرگ و زندگی» به کارگردانی مهدی سالکی

۱۲. «دنیای وحشی زاگرس» به کارگردانی فرشاد افشین پور

۱۰. «برزخی‌ها» به کارگردانی عارف افشار