۲۴۲ گردشگر خارجی در خراسان جنوبی اقامت کردند


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان جنوبی گفت: ۲۴۲ گردشگر خارجی از ۱۷ اسفند پارسال تا هشتم فروردین ۱۴۰۲ در مراکز اقامتی این استان اسکان داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070014/%DB%B2%DB%B4%DB%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF