۲۹.۵ درصد مازوت کمتر در نیروگاه‌ها مصرف شده است

به گزارش ایمنا، علی سلاجقه اظهار کرد: اجازه استفاده از مازوت را در نیروگاه‌ها نمی‌دهیم و معمولا نیروگاه‌های ما پایه گازسوز هستند. زیرا سوخت در کشور ما ارزان است. بنابراین در فصول سرد سال که مصرف سوخت افزایش می‌یابد، نیروگاه‌ها ناچارند از سوخت کمکی استفاده کنند.

منبع: فارس


منبع: https://www.imna.ir/news/623839/%DB%B2%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: در حال حاضر، در مصرف مازوت نسبت‌به سال‌های قبل وضعیت بهتری داریم. نسبت‌به سال‌های قبل ۲۹.۵ درصد مازوت کمتر وارد نیروگاه‌ها شده است. از طرفی با تهاتر بین نیروگاه و پالایشگاه به این سمت می‌رویم که فعالیت نیروگاه‌ها گازسوز انجام شود و از مازوت استفاده نکنیم.