۳۰ درصد تصادفات از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است


معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا انتظامی گفت:۳۰ درصد تصادفات از ساعت ۱۶ تا ۲۰ صورت می‌گیرد و این ساعات را برای سازمان‌های امدادی حائز اهمیت است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3769937/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B6-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA