۴۷ هزار نفر از جاذبه‌های گردشگری استان مرکزی بازدید کردند


اراک- ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: ۴۷ هزار نفر از ۲۹ اسفندماه پارسال تا کنون از جاذبه‌های گردشگری این استان بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068751/%DB%B4%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF