۵۰هزار گور باستانی باز شده، اما دریغ از هزار اسکلت آرشیو شده/ توانایی خوانش الواح را داریم


تهران- ایرنا- رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری گفت: در یکصد سال گذشته دست‌کم ۵۰هزار گور باستانی را باز کردیم، اما دریغ از هزار اسکلت آرشیو شده، فقط از کاوش‌های شهر سوخته ۴۰۰ اسکلت و در دانشگاه تهران هم۱۰۰ اسکلت آرشیو شده است، جز این هیچی نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280681/%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88-%D8%B4%D8%AF%D9%87