۵۱ اقامتگاه بوم‌گردی در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند


شهرکرد_ ایرنا_ معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۱ واحد اقامتگاه بوم‌گردی در مناطق مختلف استان فعال هستند و به مسافران و گردشگران خدمات‌رسانی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069352/%DB%B5%DB%B1-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF