۵۵۰ هزار نفر شب برای اقامت نوروزی زائران رضوی آماده‌سازی شد


مشهد-ایرنا-معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: برای میزبانی از زائران در ایام تعطیلات نوروز سال آینده حدود ۵۵۰ هزار نفر شب ظرفیت اقامتی دائمی و موقت در این استان آماده‌سازی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027899/%DB%B5%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF