۶ ماه تا ٢ سال حبس؛ مجازات سوزاندن کاه و کلش

به گزارش خبرنگار ایمنا، سوزاندن کاه و کلش جرم محسوب می‌شود و متخلفان به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی هوا به مراجع قضائی معرفی خواهند شد. هر ساله پس از برداشت «محصولات کشاورزی»، سوزاندن بقایای کاه و کلش برای آماده‌سازی زمین برای کشت دوم و از بین بردن علف‌های هرز به یک رفتار هنجارشکنانه‌ای تبدیل شده که آسیب جبران‌ناپذیری به کشاورزی و محیط زیست وارد می‌کند.

وی می‌افزاید: تاکنون طی تماس‌های تلفنی برخی از شهروندان و پایش کارشناسان و محیط‌بانان اداره حفاظت محیط‌زیست، پنج متخلف که در زمین‌های کشاورزی خود ضایعات کشاورزی «کاه و کلش» را آتش زده و منجر به ایجاد آلودگی هوا شدند، جهت صدور حکم به مراجع قضائی معرفی شدند.

سیدحسن جعفری از معرفی پنج متخلف سوزاندن ضایعات کشاورزی به مراجع قضائی خبر داد و اظهار می‌کند: همه ساله با شروع فصل کشاورزی و برداشت محصولات شالیزی، شاهد سوزاندن ضایعات کشاورزی توسط برخی از کشاورزان ناآگاه در این استان هستیم.

به گزارش ایمنا، آتش زدن «کاه و کلش» به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۰ قانون هوای پاک به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی هوا جرم محسوب شده و مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس است.


منبع: https://www.imna.ir/news/604793/%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%A2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%B4