۷۰ درصد ظرفیت هتل‌های هرمزگان تکمیل شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرعامل جامعه واحدهای اقامتی حرفه‌ای هتلداران هرمزگان گفت: ظرفیت اشغال هتل‌های استان باتوجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به ۷۰ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056060/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF