۷۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به صنعتگران کردستانی پرداخت شد


سنندج- ایرنا- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: سال گذشته و در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان حوزه صنایع دستی استان، بیش از ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب تسهیلات مشاغل خانگی تبصره ۱۸، توسط بانک رفاه کارگران و بانک کارآفرینی امید پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084449/%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA