️صنایع‌ دستی از محیط‌ زیست قابل تفکیک نیست

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به دنبال معیشت جایگزین هستیم تا با استفاده از تجارب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار حفظ طبیعت از داشته‌های هر منطقه ارزش افزوده ایجاد شود.

سلاجقه گفت: آموزش اگر به نحو مطلوب انجام شود موجب توانمندسازی و ظرفیت‌سازی اهالی روستا و همچنین آگاهی آن‌ها از داشته‌هایشان می‌شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/643136/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سلاجقه ادامه داد: هدفمان این است گردشگری که به منطقه می‌آید هیچ‌گونه مواد اولیه مخرب محیط زیست را وارد منطقه نکند و تنها از داشته‌های هر منطقه و روستا استفاده کند.

وی اظهار کرد: در تفاهمنامه‌ای که با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امضا خواهیم کرد، تاکید بر این است که چرخه کاملی در نظر گرفته شود.

به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست علی سلاجقه با بیان اینکه ️صنایع دستی و محیط زیست غیر قابل تفکیک است، از ️امضای تفاهمنامه بین دو سازمان براساس جوامع بومی و توسعه پایدار خبر داد.