آرمان پاک انسان را به کنج مسلخ آوردید

ولی آنک شما‌ای ناجوان‌مردان
جوان‌مردی چنین آیینه جان را
آرمان پاک انسان را
به کنج مسلخ آوردید
به جرم عشق و ایمان
دوره‌اش کردید
شمایان چندکفتار مسلح تا بن دندان
شما‌ای بار‌ها وحشی‌تر از حیوان

اگر روزی شما
فریاد دستان غریقی
یا در آوار زمین‌لرزه، صدایی نیم‌جان بودید
اگر جسم نزار از تصادف‌مانده‌ای در پرتگاهی
یا غریب بی‌پناهی زیر تیغ رهزنان بودید

نمی‌آمد شما را یاری از خیل تماشاگر
از آن خیل همیشه دوربین در دست.

عرفانپور در این شعر از شهید علی وردی با عنوان حججی قرن جدید یاد کرده که در ادامه این اثر تقدیم می‌شود.

ولی باری اگر از حال‌تان این مرد
این مرد رشید بیست و یک ساله خبر می‌شد
شتابان می‌رسید و پای‌تاسر، دست یاری بود
برای التیام داغتان ابری بهاری بود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، «جوان‌مرد» عنوان اثری از میلاد عرفان‌پور است که آن را برای برای شهید آرمان علی وردی سروده است.

با شمایم هان!
شروران شب آشوب اکباتان!

نه ایران و نه اکباتان
کمی پایین‌تر
آنسوتر
به باغ وحش برگردید


منبع: https://snn.ir/fa/news/1041075/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AE-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF