اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه با کشور چین

در دیدار رایزن فرهنگی ایران در چین با نمایندگان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه با کشور چین تأکید شد.

اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه با کشور چینبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رایزن فرهنگی ایران در چین به دعوت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جلسه‌ای مشترک با این وزارتخانه شرکت کرد.
نعمت الله ایرانزاده، در این جلسه با نمایندگانی از سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دیدار و گفت‌وگو کرد.
از جمله موارد مطرح شده در این جلسه می‌توان به بیان مسائل و دغدغه‌های طرفین در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شناسایی ظرفیت های همکاری بین المللی در این زمینه ها بویژه با کشور چین اشاره کرد.
همچنین در پایان جلسه مقرر شد تا تعاملات بیش‌تری بین طرفین انجام و برنامه‌های مشترک فرهنگی در قالب برگزاری نمایشگاه‌ها و هفته‌های فرهنگی اجرا شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3898548/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86