برج آزادی، نوروز میزبان گردشگران داخلی و خارجی است


تهران-ایرنا- مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی با برنامه‌های ویژه در ایام نوروز از ۱ تا ۱۲ فروردین میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061707/%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA