برگزاری دوره آموزشی نمایش‌های ایرانی در مکتب خانه سنگلج

مدیر آموزش این دوره استاد داود فتحعلی بیگی است و علاوه بر وی، اساتیدی همچون علی نصیریان، فشین هاشمی، هدایت هاشمی، حسین جمالی، مرشد چایانی، سید محسن هاشمی، شهناز روستایی، ابراهیم گله دارزاده، علی فتحعلی، بهزاد آقاجمالی، الهام ذوالفقاریان، غزل اسکندرنژاد و…  به تدریس خواهند پرداخت.

تاریخ شروع این کارگاه‌ها تیرماه ۱۴۰۲ است.

چراغ اول:

چراغ دوم:

چراغ سوم:

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری علم و فناوری آنا، تماشاخانه سنگلج به‌ منظور اشاعه زمینه‌های مناسب آموزش نمایش ایرانی به مفهوم خاص ؛ با هدف حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران‌ زمین و بهره‌ بردن از این دستاوردها در جهت بازشناخت تئاترملی و تربیت نیروی جوان با نگاهی به تجربه‌های پیشکسوتان و کهنه سواران این حوزه کارگاه‌های آموزشی ذیل را برگزار می کند.

علاقه‌مندان برای ثبت نام به سایت ایران تئاتر مراجعه کنند.


منبع: https://ana.press/fa/news/853396/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%AC

مشق ساز و آواز در نمایش‌های ایرانی با پنج فرصت:۱. بحر طویل خوانی ۲. پیش پرده خوانی ۳. اشتلم خوانی ۴. ضربی خوانی ۵. تصنیف سازی می‌باشد.

بازی‌نامه نویسی (نگارش متن) با پنج فرصت:۱. تقلید نامه نویسی یا نگارش نمایشنامه‌های شادی‌آور (تخت حوضی، سیاه‌بازی و …) ۲. تقلید‌های اندرونی ۳. نمایش‌های عروسکی ایرانی (خیمه شب بازی، خم بازی، صندوق بازی، جی‌جی بی‌جی و …) ۴. فوت و فن شبیه نامه‌نویسی، ۵. طومار نویسی (نوشتن نمایشنامه‌های تک نفره برای اجرای نقالی)

نقش پوشی و نقش آفرینی (کارگردانی و بازیگری نمایش‌های ایرانی) با سه فرصت:۱. نقالی یا روایت گری ۲. نمایش‌های مضحکه یا شادی‌آور ۳. شبیه خوانی

تماشاخانه سنگلج به‌ منظور اشاعه زمینه‌های مناسب آموزش نمایش ایرانی و حفظ و ثبت میراث کهن نمایشی ایران‌‌زمین، کارگاه‌های آموزشی نمایش ایرانی را برگزار می‌کند.