برگزاری مسابقات کشتی باچوخه در شهرستان مانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی مهد کشتی با چوخه است و پهلوانان زیادی از این خطه برای کشور در میادین ملی و بین‌المللی افتخارآفرینی کرده اند.
چوخه واژه‌ای کردی و نام لباسی است که کشتی گیران این رشته به تن می‌کنند که از شنل کوتاهی که کشتی گیران آن را با شال سفیدرنگی محکم می‌کنند تشکیل شده و از آنجا که این کشتی از قدیم در بین عشایر کرد شمال خراسان مرسوم بوده به نام کشتی باچوخه معروف شده است.
کشتی سنتی باچوخه خراسان شمالی سال ۸۷ به‌عنوان میراث معنوی به شماره ۳۰ در فهرست آثار ملی میراث ناملموس ثبت شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4217311/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%88%D8%AE%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

برگزاری مسابقات کشتی باچوخه در شهرستان مانه