بهره برداری از پنح طرح صنایع دستی در شیراز آغاز شد


شیراز – ایرنا – پنج طرح صنایع دستی شامل کارگاه‌های تولیدی و آموزشی و نمایشگاه‌های دائمی عرضه محصولات این حوزه عصر امروز شنبه سوم تیرماه ۱۴۰۲ در شیراز
مرکز استان فارس افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150161/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AD-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF