بیش از ۱۰۰ نقطه جدید گردشگری در کشور شناسایی شده است


تهران- ایرنا- مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این که بیش از ۱۰۰ نقطه جدید گردشگری در کشور شناسایی شده است، گفت: هدف از اجرای طرح گردشگری نقطه‌ای، توسعه محور گردشگری در روستاها برای ثبت جهانی آنها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970093/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA