ثبت جهانی سوزن‌دوزی و ابریشم‌بافی؛ اثبات جایگاه فاخر گلستانی‌ها در میراث فرهنگی


گرگان – ایرنا – ثبت سوزن‌دوزی و ابریشم‌بافی در فهرست میراث جهانی، ضرورت توجه بیشتر به احیای این هنرها، توسعه کارگاه‌های تولیدی و توجه به بازار فروش این دست‌بافته‌ها را در گلستان به عنوان محوری‌ترین منطقه تولید این آثار بیشتر کرد و علاوه بر آن جایگاه فاخر این استان در عرصه میراث فرهنگی را به اثبات رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959191/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7