"جمعه مسجد اردبیل" ماذنه‌ای از سلجوقیان تا موذن‌زاده‌ها + فیلم


اردبیل – ایرنا – سازه‌های قدیمی “جمعه مسجد اردبیل” به عنوان یادگار دوره سلجوقیان، کتابی قطور از تاریخ این دیار است و تماشای مناره و ماذنه این بنای مذهبی، ترنم زیبای اذان از حلق اذان‌گویان پیشین تا حلاوت الله اکبر گوشه روح الارواح از نای نینوای موذن‌زاده‌ها را تداعی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965847/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B0%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85