شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۰ آبان‌ماه

اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۱، اسلام شهر با شاخص ۹۶، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۵، امام خمینی با شاخص ۷۲، پارک رازی با شاخص ۷۵، پاسداران با شاخص ۷۷، پردیس با شاخص ۵۸، پونک با شاخص ۶۲، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۷۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۱، چشمه با شاخص ۵۶، دانشگاه تهران با شاخص ۶۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۴، دماوند با شاخص ۶۱، رباط کریم با شاخص ۸۵، ژئو فیزیک با شاخص ۷۷، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۹، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۷۸، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۹۵، شهرداری منطقه دو با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۶۶، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۷۵، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۸۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۶، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۹۴، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۵۵، شهریار با شاخص ۸۸، علم و صنعت با شاخص ۹۴، قائم با شاخص ۸۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۰، ملارد با شاخص ۷۰، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۵۴ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک است.


منبع: https://www.imna.ir/news/616130/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه باقرشهر با شاخص ۱۵۵ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۴۵، باغستان شهریار با شاخص ۲۴، سلامت با شاخص ۳۷، قرچک با شاخص ۱۱، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۵ و لواسانات با شاخص ۲۴ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه دهم آبان‌ماه_ به شرح زیر است:

وضعیت ایستگاه‌های پاکدشت با شاخص ۱۱۴، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۲۶، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۸، شهر ری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۱۴ و شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۰۸ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.