شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱۱ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _جمعه یازدهم فرودین‌ماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های قائم با شاخص ۱۵۷ و قرچک با شاخص ۱۵۴ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۸۱، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۵۲، پارک رازی با شاخص ۵۳، پاسداران با شاخص ۷۹، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۷۰، چشمه با شاخص ۵۲، دانشگاه تهران با شاخص ۶۲، دماوند با شاخص ۶۵، ژئوفیزیک با شاخص ۵۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۹، سلامت با شاخص ۵۸، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۶۴ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۳۴، بزرگراه محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۱، امام خمینی (ره) با شاخص ۴۰، پاکدشت با شاخص ۳۶، پونک با شاخص ۳۷، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۵۰، پیشوا با شاخص ۴۷، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۳۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۴۹، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۳۲، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۴۷، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۴۵، قدس با شاخص ۴۳، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۴۵، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۴۹ و ورامین با شاخص ۳۳ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

همچنین دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های شریف منطقه دو با شاخص ۷۶، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۵۵، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۵۸، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۵۷، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۵۴، شهریار با شاخص ۸۰، علم و صنعت با شاخص ۵۶، ملارد با شاخص ۹۳، منطقه ۱۵ با شاخص ۷۹ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۶۰ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/651393/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های باقرشهر با شاخص ۱۳۹، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۱۷، رباط‌کریم با شاخص ۱۳۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.