شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۱ آذرماه

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/621267/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۷۱، باقرشهر با شاخص ۱۹۴، پاسداران با شاخص ۱۵۳، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۸، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۸، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۶۱، دماوند با شاخص ۱۵۷، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۶۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۸، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۴، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۱۵۶، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۵۶، قائم با شاخص ۱۵۹، ملارد با شاخص ۱۶۵ و منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۵ در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) است.

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های چشمه با شاخص ۳۸، سلامت با شاخص ۴۳، لواسانات با شاخص ۲۸ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۳۶ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اقدسیه منطقه یک با شاخص ۱۲۰، امام خمینی با شاخص ۱۰۶، پارک رازی با شاخص ۱۴۶، پاکدشت با شاخص ۱۴۹، دانشگاه تهران با شاخص ۱۳۵، رباط‌کریم با شاخص ۱۰۴، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۶، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۴۸، شهرداری منطقه دو با شاخص ۱۳۵، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۴۱، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۲۹، علم و صنعت با شاخص ۱۴۲ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۱۰ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _ سه‌شنبه یکم آذرماه_ به شرح زیر است:

وضعیت ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۷۵، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۶، پردیس با شاخص ۵۲، پونک با شاخص ۶۳، پونک با شاخص ۸۴، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۷۳، ژئوفیزیک با شاخص ۸۳، شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۰۰، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۵۷، قرچک با شاخص ۶۹، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۵۸،