شاخص آلودگی هوای مناطق تهران؛ امروز ۶ دی‌ماه

دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۲۶ و چشمه با شاخص ۴۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۷، امام‌خمینی با شاخص ۷۰، پاکدشت با شاخص ۸۳، پردیس با شاخص ۵۵، پونک با شاخص ۶۵، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۶۴، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۶۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۶۷، دانشگاه تهران با شاخص ۵۶، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۵۹ و دماوند با شاخص ۶۳ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت هوای تهران امروز _سه‌شنبه ششم دی‌ماه_ به شرح زیر است:

همچنین وضعیت سنجش کیفی هوا در ایستگاه‌های رباط‌کریم با شاخص ۹۰، ژئوفیزیک با شاخص ۶۱، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۶۳، شهرداری منطقه دو با شاخص ۸۷، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۷۳، شهرداری منطقه ۱۰ با شاخص ۹۱، شهرداری منطقه ۱۶ با شاخص ۶۰، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۶۱، علم و صنعت با شاخص ۶۴، قدس با شاخص ۵۲، گلبرگ منطقه هشت با شاخص ۸۹، ملارد با شاخص ۱۰۰ و میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۸۴ در وضعیت هوای قابل قبول (زرد) قرار دارد.

امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های سلامت با شاخص ۱۶۱، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۵۶، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۵۴، قائم با شاخص ۱۵۹، قرچک با شاخص ۱۶۰، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۱ و ورامین با شاخص ۱۶۲ در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/629524/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B6-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۲۶، پارک رازی با شاخص ۱۴۳، پاسداران با شاخص ۱۱۳، پیشوا با شاخص ۱۳۲، شریف منطقه دو با شاخص ۱۰۷، شهرداری مرکز منطقه ۱۲ با شاخص ۱۰۸، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۳۷، شهریار با شاخص ۱۰۲ و مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۱۰۵ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.