شعر‌های ایرانی در دنیا به خوبی نشر پیدا کرده

علاوه براین، محتوای ادبی که از ایران به جهان رسیده بسیار خوب و مؤثر بوده است. چه صحبت از یک یا دو قرن پیش باشد و چه زمان فعلی، نشر این آثار ادبی بسیار مؤثر است و از طریق کتاب می‌توان تعاملات فرهنگی زیادی ایجاد کرد.

دقت داشته باشید که هر دو کشور ایران و بولیوی تمدن قدیمی دارند. به نظرم اشتراک این تمدن‌ها بین دو کشور می‌تواند بسترساز خوبی برای نمایش اشتراکات فرهنگی باشد.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1050742/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

من رومینا گوادلوپه پرز راموس سفیر جمهوری بولیوی هستم.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته نشست هم‌اندیشی با رایزنان فرهنگی کشور‌های خارجی در ایران در کتابخانه ملی برگزار و درباره موضوعات مختلف پیرامون حضور این کشور‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بحث و بررسی شد.

حتماً مؤثر است. همانطور که کتاب می‌تواند فرهنگ ایران را به سایر نقاط برساند، فرهنگ مردم بولیوی را نیز به دیگر کشور‌ها می‌رساند. به نظرم شعر‌های ایرانی در سطح جهان بسیار مطرح است و این آثار ادبی در دنیا به خوبی نشر یافته است.

رویداد امروز عالی بود چرا که به نظرم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سطح بین‌المللی بسیار مهم است. به نظرم این رویداد می‌تواند فرهنگ‌های مختلف بین‌المللی را با یکدیگر آشنا کرده و به هم نزدیک کند.

در خلال این جلسه هم‌اندیشی مصاحبه‌ای با “رومینا پرز” سفیر جمهوری بولیوی در ایران داشتیم که در زیر متن آن را می‌خوانید:

– به نظر شما کتاب در انتقال فرهنگ بین دو کشور چه تأثیری دارد؟

– به نظر شما نشست هم‌اندیشی با موضوع نمایشگاه بین‌المللی کتاب چه طور بود؟

همانطور که می‌دانید کتاب گنیجنه مهمی برای دوستی و اخوت بین ملت‌هاست؛ نکاتی که در جلسه مطرح شد، بسیار خوب بود و حتماً آن‌ها را به مقامات بولیوی منتقل می‌کنم تا در تصمیم‌گیری‌های آتی خود استفاده کنند.

لطفا خودتان را معرفی کنید