ضرغامی: رژیم صهیونیستی با رفتارهای وحشیانه‌ مرگ خودخواسته را رقم زد


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: رژیم صهیونیستی با رفتارهای وحشیانه‌، خودکشی و مرگ خودخواسته را رقم می‌زند و سرنوشت محتوم آنها همین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082499/%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7