عملیات اجرایی جداره و احیای تونل سازه‌های آبی شوشتر

محمدحسین ارسطوزاده افزود: مطالعات و طراحی این طرح انجام و از دو ماه پیش تاکنون فعالیت این شرکت آغاز و تا یک سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
وی همچنین گفت: اقدامات اجرایی این طرح شامل تملک، تخریب و جمع آوری ساختمان ها، سبک سازی دیواره غربی، پاک سازی پوسته هوازده دیواره غربی، کاشت میل مهار در متراژ مختلف، اجرای شبکه مش و شات کریت تثبیت کننده و اجرای لایه نهایی همگون با محیط محوطه آبشار‌ها خواهد بود.
آقای ارسطوزاده افزود: علاوه بر پاک سازی مصالح باقیمانده که در سال‌های گذشته به علت سیل در بستر تونل پراکنده شده بود، اقدامات اجرایی متناسب برای احیای تونل نیز انجام خواهد شد.
سازه‌های آبی تاریخی شوشتر مجموعه‌ای به هم پیوسته از ۱۳ اثر تاریخی شامل پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال‌های دست کند و تونل‌های عظیم هدایت آب است. این ۱۳ اثر به صورت یک سامانه واحد هیدرولیکی و در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند و در دوران هخامنشیان تا ساسانیان، برای بهره گیری بیشتر از آب ساخته شده اند.
سازه‌های آبی تاریخی شوشتر به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو و همچنین بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3718116/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان گفت: این طرح که همواره به عنوان یکی از مطالبات و نگرانی‌های همیشگی دوستداران میراث فرهنگی است، ارزش این قرارداد حدود ۴۷ میلیارد تومان است که میان این اداره کل و شرکت عروج راه خوزستان بسته شد.

عملیات اجرایی تثبیت جداره غربی سازه‌های آبی شوشتر آغاز شد.