فیلم | خاکی که به هنر کیمیا می‌شود


سمنان- ایرنا- قدمت سفالگری در استان سمنان، به علت مرغوبیت خاک و اقلیم کویری، این خطه را به قطب این هنر تبدیل کرده است. از سفالینه‌های هفت هزارساله تپه حصار دامغان تا کارگاه‌های سفال و سرامیک در گوشه و کنار این دیار، همه گویای قدمت کاربرد این دست‌سازه‌های ارزشمند در زندگی اهالی منطقه و نگاه هنری به آنها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950930/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF