فیلم/ زنگ خطر برای میراث هفت هزار ساله شیراز


شیراز- ایرنا- تپه پوستچی با قدمت هفت هزار و ۳۵۰ ساله در قلب شهر شیراز قرار دارد. به دنبال تخریب بخشی از حصارهای اطراف این محوطه باستانی، کند و کاوهای غیرمجاز و حفر گودال‌های بزرگ چندمتری به این دهکده تاریخی آسیب زده است. این، علاوه بر آسیب‌ ساخت‌وسازهای اطراف است که مسئولان باید برای آن تدبیر کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969858/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2