مهمتر از ثبت جهانی آیین‌ها حفظ و انتقال آنها به نسل‌های آینده است


تهران – ایرنا – قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون میراث‌ فرهنگی گفت: انتقال آیین‌ها به نسل جدید از اهمیت بالایی برخوردار است و مهم‌تر از ثبت این آیین‌ها حفظ آن‌ها و انتقال به نسل‌های آینده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976207/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87