واکنش ضرغامی به تخریب بافت تاریخی شیراز: «پول نداریم این خانه‌ها را مرمت کنیم»

۲۳۳۲۳۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1735443/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در صفحه مجازی ویدئویی از اولین سفرش به شیراز و بازدیدش از بافت تاریخی منتشر کرد وبا انعکاس تصاویری از مردمی که در بافت زندگی می‌کنند نوشت: این روزها موضوع بافت تاریخی شیراز مورد بحث کارشناسان و دلسوزان است. این خیلی خوب است. در روزهای ابتدایی مسئولیتم حدود سه ساعت از آنجا بازدید کردم.

ضرغامی در بخشی از این ویدئو می‌گوید که نه پول داریم این خانه‌ها را مرمت کنیم نه تکلیفشان را مشخص می‌کنید. در بخشی دیگر ویدئو فیلم‌هایی از زنان بافت منتشر شده که در آن از ضرغامی می‌خواهند به گرفتاری هایشان در بافت پاسخ داده شود. آن‌ها می‌گویند یا شاهچراغ خانه ما را بخرد یا عین همین خانه را به ما بدهند. چون در نزدیکی ما خانه‌های تخریب شده به محل فساد تبدیل شده‌اند.

بیشتر بخوانید:

ماجرای تخریب بافت تاریخی شیراز؛ ما گفتیم مرمت کنید، نگفتیم تخریب کنید!

وی افزود: صرف نظر از اینکه گذشتگان چه کرده اند و چه کسی مقصر است فعلاً وضع مردم همین است که می‌بینید. دولت سیزدهم مصمم است که مشکل را حل کند. آسیب‌های اجتماعی هم به نوبه خود در بافت بیداد می‌کند. متأسفانه منظر خوبی برای گردشگران به ویژه توریست‌های خارجی فراهم نیست. گرفتاری مردم این منطقه، دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی بین جناح‌های مختلف است و عاقبت آنچه مغفول می‌ماند خود مردم اند.