پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۹ مهر

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بیرجند: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‬ بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷ درجه سانتی‌گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان قسمتی ابری و غبار محلی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۲۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

یزد: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۴ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/613580/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B9-%D9%85%D9%87%D8%B1

همدان: آسمان قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد شدید و افزایش ابر / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا نیمه ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری و غبارآلود در بعدازظهر وزش باد / ‏ بیشینه دما: ۲۷‬ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد