پیش‌بینی هوای استان‌های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۳ آبان

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

تبریز: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان صاف غبار محلی / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۴ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/619209/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B2%DB%B3-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86

شیراز: آسمان کمی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان صاف گاهی وزش باد همراه با غبار محلی / ‏بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶‬ درجه سانتی‌گراد

خراسان‌جنوبی: آسمان صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد / ‬بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد / ‏‬بیشینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی نیمه ابری / بیشینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد