پیش‌بینی وضع آب و هوای استان‌های کشور در ۲۴ ساعت آینده؛ امروز پنجشنبه ۲۳ فروردین

مشهد: آسمان نیمه ابری به تدریج افزایش ابر و افزایش باد / بیشینه دما: ۲۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان کمی ابری افزایش ابر گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۸ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد


منبع: https://www.imna.ir/news/743627/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

ساری: آسمان ابری همراه با باران پراکنده بارش و وزش باد / بیشینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان قسمتی ابری در پاره‌ای نقاط مه آلود در بعدازظهر افزایش ابر / بیشینه دما: ۱۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ سانتی‌گراد

البرز: آسمان کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد شدید / بیشینه دما: ۲۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶ درجه سانتی‌گراد

اصفهان: آسمان کمی ابری افزایش ابر و وزش باد شدید / ‏‏ بیشینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ‬ ۶ درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان قسمتی ابری تا ابری بارش باران / بیشینه دما: ۲۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان نیمه ابری تا ابری و مه آلود / بیشینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲ درجه سانتی‌گراد

کیش: آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی در بعدازظهر افزایش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲۴ درجه سانتی‌گراد

اهواز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶ درجه سانتی‌گراد

شیراز: آسمان قسمتی ابری همراه با افزایش باد / بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

کرمان: آسمان نیمه ابری تا ابری با احتمال رگبار باران / ‏ بیشینه دما: ۲۶ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی‌گراد

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای تعدادی از استان‌های کشور را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

بوشهر: آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی‌گراد

رشت: آسمان ابری و مه آلود و بارش باران / بیشینه دما: ۱۵ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

ارومیه: آسمان ابری و مه آلود همراه با بارش باران / بیشینه دما: ۱۳ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۵ درجه سانتی‌گراد