کشورها برای ثبت جهانی آئین زورخانه‌ای باید به پرونده ایران ملحق شوند


تهران- ایرنا- پژوهشگر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ثبت جهانی آئین پهلوانی و زورخانه‌ای در یونسکو در سال ٢٠١٠ گفت: هر کشوری که بخواهد این پرونده را ثبت کند باید آن را به پرونده اصلی که به نام ایران در یونسکو ثبت شده ضمیمه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964880/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82