۳ انتصاب تازه در اداره کل فیلمنامه صداوسیما

در این احکام بر استفاده از ظرفیت های نیروهای مومن و هنرمند در تحقق شرح وظایف اداره کل فیلمنامه بر اساس مفاد طرح تحول سازمان صداوسیما تاکید شده است.


منبع: https://ana.press/fa/news/821298/%DB%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

همچنین جبرئیل نجفی ایواتلو با حکم مدیر کل دفتر فیلمنامه، «سرپرست مدیریت ایده، پژوهش و اقتباس دفتر فیلمنامه رسانه ملی» شد.

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، حسین اسدی‌زاده مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی، ابوالقاسم صالحی زاده را به سمت «سرپرست مدیریت باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی» منصوب کرد.

اسدی‌زاده در حکمی دیگر، اکرم صادقی را به عنوان «سرپرست مدیریت تولید، تامین و بررسی دفتر فیلمنامه رسانه ملی» معرفی کرد.