۳ انتصاب تازه در اداره کل فیلمنامه صداوسیما

اسدی‌زاده در حکمی دیگر، اکرم صادقی را به عنوان «سرپرست مدیریت تولید، تامین و بررسی دفتر فیلمنامه رسانه ملی» معرفی کرد.

همچنین جبرئیل نجفی ایواتلو با حکم مدیر کل دفتر فیلمنامه، «سرپرست مدیریت ایده، پژوهش و اقتباس دفتر فیلمنامه رسانه ملی» شد.

در این احکام بر استفاده از ظرفیت های نیروهای مومن و هنرمند در تحقق شرح وظایف اداره کل فیلمنامه بر اساس مفاد طرح تحول سازمان صداوسیما تاکید شده است.


منبع: https://ana.press/fa/news/821298/%DB%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7

به گزارش گروه فرهنگ خبرگزاری آنا، حسین اسدی‌زاده مدیرکل دفتر فیلمنامه رسانه ملی، ابوالقاسم صالحی زاده را به سمت «سرپرست مدیریت باشگاه رشد دفتر فیلمنامه رسانه ملی» منصوب کرد.