۶۱۰۰ تماشاچی فینال جام جهانی را در سینما دیدند

این بازی در ۷۱ سالن ۶۲ سینما نمایش داده شد و ۲۴۶ میلیون تومان به گیشه سینما‌ها واریز کرد.

این انتظار وجود دارد که بازی‌های مهمی، چون دربی تهران نیز در سینما‌ها نمایش داده شود تا بخشی از خسارات چند ماه اخیر آن‌ها جبران شود.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1050024/%DB%B6%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پس از نهایی شدن نمایش سینمایی بازی آرژانتین و فرانسه در فینال جام‌جهانی، ۶۱۰۰ نفر بلیت خریدند.

طی روز گذشته که بازی رده‌بندی جام جهانی میان کرواسی و مراکش در سینما‌ها نمایش داده شد، تنها ۱۱۵ نفر به تماشای این بازی نشستند.