سفری زمستانی به بهار نرگس‌زارهای فارس


شیراز-ایرنا-«رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست/نهد به پای قدح هر که شِش درم دارد»؛امسال هم مانند سال‌های گذشته موسم نرگس‌ها فرا رسیده است و چه زیبا سرزمین فارس با گسترده شدن نرگس‌زارها در آستانه فصل زمستان آهنگ دلنشین رویش بهارانه را سر می‌دهد و به استقبال گردشگران دوستدار طبیعت می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978186/%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3