سفیر عراق در تهران: برای صدور دفترچه عبور گمرکی مسافران ایرانی و عراقی آماده‌ایم


تهران- ایرنا- سفیر عراق در تهران گفت: دولت عراق آماده هرگونه همکاری در راستای کاهش هزینه زائران، تسهیل تردد زمینی و صدور دفترچه عبور گمرکی بین مسافران ایرانی و عراقی عزم و آمادگی کامل دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973959/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C